title.jpg

 

 

Informacja dla Mieszkańców

Od 6 kwietnia 2020 roku wznawia się przyjmowanie wpłat gotówkowych w kasie Urzędu Miasta Nieszawa w godzinach 9.00 - 14.00 z wyłączeniem godzin 10.00 – 12.00, w których obsługiwane będą tylko osoby powyżej 65 roku życia.

Burmistrz Miasta Nieszawa

Przemysław Jankowski

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Przeprawa promowa 
jest nieczynna. 

zapraszamy w NAJBLIŻSZYM SEZONIE.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

trwa inicjalizacja, prosze czekac...

 

Facebook.gifSubskrybuj.jpg

______________________________

newssat.gif

NIESZAWSKIE AKTUALNOŚCI

______________________________________________________________

LOGO-KRUS-m.jpg

Informacja dla rolników w związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce, mając na uwadze dobro beneficjentów i pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prosimy o ograniczenie wizyt w jednostkach organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Prosimy o korzystanie z systemu informatycznego e-KRUS oraz o kontakt z jednostkami organizacyjnymi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poprzez profil zaufany e-PUAP, za pomocą telefonu, poczty elektronicznej lub innego dostępnego kanału komunikacji na odległość. Jeżeli zaistnieje, zdaniem Państwa, potrzeba bezpośredniego kontaktu z pracownikami jednostek terenowych KRUS, bardzo prosimy o wcześniejsze skonsultowanie wizyty telefonicznie.

Numery telefonów do siedziby Oddziału Regionalnego KRUS w Bydgoszczy oraz podległych Placówek Telefonicznych są dostępne na stronie: https://www.krus.gov.pl/niezbednik/mapa-krus/

______________________________________________________________

OGŁOSZENIE 


Zgodnie z par. 3 ust 1 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury informuję o zamiarze ogłoszenia konkursu na dyrektora miejskiej Biblioteki Publicznej w Nieszawie. 


Burmistrz Miasta Nieszawa
Przemysław Jankowski

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Wzór wniosku do pobrania - link

______________________________________________________________

Aktualne druki dotyczące zwrotu podatku akcyzowego za rok 2020

Klasy PKD
Klauzula RODO - akcyza oraz oświadczenie
Zestawienie faktur
Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
Wzór wniosku

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Aktualne harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w Nieszawie

Więcej...

_____________________________________________________________

Komunikat w sprawie porad prawnych i psychologicznych dla mieszkańców Nieszawy.

 W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020 r. poz.374),

Burmistrz Miasta informuje, że organizuje udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej dla Mieszkańców Nieszawy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość  (tj. telefon).

Udzielenie nieopłatnej pomocy prawnej i psychologicznej będzie prowadzone od 1 kwietnia 2020r. w niżej podanych dniach i godzinach poprzez porozumiewania się na odległość.

Osoby zainteresowane  proszone są  o kontakt telefoniczny:

(54) 283- 80- 31, 883 640 

 

                                                                   Burmistrz Miasta Nieszawa

                                                                        Przemysław Jankowski

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

 INFORMACJA

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieszawie informuje, że w ramach współpracy z Caritas Diecezji Włocławskiej po raz kolejny przystąpił  do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

OGŁOSZENIE

o naborze deklaracji w ramach inwentaryzacji folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
Gmina Miejska Nieszawa informuje, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, którego realizację zaplanowano na lata 2019-2020.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Gmina Miejska Nieszawa wyraża zainteresowanie przedmiotowym programem, jednak aby przystąpić do jego realizacji koniecznym jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Więcej...

Formularz do pobrania.
 

_____________________________________________________________

Stypendia socjalne.

Burmistrz Miasta Nieszawa informuje, iż rachunki i faktury dotyczące poniesionych wydatków należy składać od 19.11.2019 r. do 29.11.2019 r..

Wypłata stypendiów socjalnych nastąpi do dnia 13.12.2019 r.

______________________________________________________________

INFORMACJA PSZOK

      Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) znajduje się w Służewie przy ul. Polnej 87 ( tel. (54) 282 02 45, kom. 600 880 241) czynny jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 – 15:00, oraz w soboty w godz. 9:00 – 13:00.

Na PSZOK-u przyjmowane są nieodpłatnie ( w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez mieszkańców Gminy Miejskiej Nieszawa ) posegregowane odpady komunalne wyłącznie  z nieruchomości zamieszkałych, od mieszkańców, którzy złożyli w Urzędzie Miasta Nieszawa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Służewie: https://ekoskladsluzewo.pl/page/pszok  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

„Nauczanie przez eksperymentowanie w Szkole Podstawowej w Nieszawie”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa PRKP 10.00.00 Innowacyjna edukacja

więcej...

________________________________________________________________

 
plakat 500+ zdjecie.JPG
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieszawie informuje,  że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r. 
więcej...

__________________________________________________________________

Szanowni Państwo

             Oddaję w Państwa ręce „Raport o stanie Gminy Miejskiej Nieszawa”, który jest swoistym spojrzeniem na aktualną sytuację naszej gminy.

            Zachęcam wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców Miasta Nieszawa do lektury dokumentu.

      Burmistrz Miasta Nieszawa

                   Przemysław Jankowski

__________________________________________________________________

DYŻURY RADNYCH RADY MIEJSKIEJ NIESZAWA
(w tym przyjmowanie skarg i wniosków)

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Nieszawa Paweł Zaręba przyjmuje w każdy piątek, w godzinach od 12:00 do 14:00.

Dyżury radnych Rady Miejskiej pełnione będą  w każdy wtorek, w godzinach od 16 do 17:00

dyżury odbywać się będą w  Biurze Rady Miejskiej
w pokoju nr 5

 

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Azbest.jpgOGŁOSZENIE – AZBEST 2019

o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania z zakresu usuwania azbestu  z terenu Gminy Miejskiej Nieszawa w 2019 roku.
wiecej...

__________________________________________________________________

Informacja o utworzeniu żłobka w Nieszawie.

Burmistrz Miasta Nieszawa podjął się utworzenia żłobka w naszym mieście. Szczegółowe informacje pod tym linkiem

maluch-03.gif_______________________________________________________________

Ogłoszenie


    Gmina Miejska Nieszawa informuje, iż  wnioski o oszacowanie szkód i ustalenie wysokości odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne  przyjmowane są w formie pisemnej na następujący adres korespondencyjny Koła Łowieckiego:

    -Obwód łowiecki nr 199 Lubanie  WOJSKOWE KOŁO ŁOWIECKIE NR 255”WIARUS „     ul. Wojska Polskiego 5 87-720 Ciechocinek

    -Obwód łowiecki nr 182 KOŁO ŁOWIECKIE NR 2 „ZDRÓJ” Ciechocinek ul. Norwida 22     87-720 Ciechocinek.

Wzór wniosków  dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Nieszawa w zakładce dla rolników.
 

_________________________________________________________________

Kasa Urzędu Miasta 

czynna jest:

Poniedziałki, środy, czwartki, piątki – godz. 900 - 1330

Wtorki – 900- 1630

_______________________________________________________________

BEZPŁATNY DOSTĘP DO INTERNETU MOBILNEGO

_______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieszawie

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz działu świadczeń rodzinnych (fundusz alimentacyjny, zasiłek rodzinny, świadczenie wychowawcze 500+) proszone są o niezwłoczne podanie konta bankowego, na które będą realizowane w/w świadczenia od miesiąca kwietnia b.r.
Prosi się również o niezwłoczne dostarczenie numeru konta pracownikom obsługującym świadczenia rodzinne oraz pracownikom socjalnym 

Numery kont bankowych można podawać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mops@nieszawa.pl (wzór wniosku w załączeniu)
lub w formie papierowej (biuro podawcze MOPS lub poczta tradycyjna)

Biorąc pod uwagę obecny stan epidemiologiczny w kraju i rozprzestrzenianie się koronawirusa realizacja gotówkowych wypłat w kasie Urzędu Miasta w Nieszawie może być utrudniona lub uniemożliwiona. 

Kierownik MOPS
w Nieszawie 
Emilia Wiśniewska

Wniosek o wypłatę świadczeń z pomocy społecznej na konto 

 

_______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

UWAGA !!

INFORMUJEMY, IŻ Z DNIEM 16.03.2020 r. PŁATNOŚĆ NA RZECZ GMINY MIEJSKIEJ NIESZAWA REALIZOWANA BĘDZIE TYLKO
W SPOSÓB BEZGOTÓWKOWY LUB
BEZ DODADKOWYCH OPŁAT W KUJAWSKO DOBRZYŃSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM.

1_max.jpg

KOMUNIKAT

Burmistrz Miasta Nieszawa informuje, że w związku z utrzymującym się zagrożeniem zakażenia koronawirusem informujemy, że wizyty inkasenta zostały wstrzymane do odwołania.

Prosimy odbiorców wody z wodociągu gminnego Gminy Nieszawa o samodzielne dokonywanie odczytów wodomierzy i podawanie ich stanu na numer pod następujące numery telefonów:


54-283-81-76

54-283-81-26

793-008-943 (także SMS)

 

W przypadku podania informacji SMS-em prosimy o wskazanie imienia, nazwiska oraz stanu licznika. Korespondencja dotycząca płatności będzie wysyłana pocztą.

 

Burmistrz Miasta Nieszawa

    Przemysław Jankowski

Rekrutacja 2020/2021

Niepubliczne Przedszkole Bajeczna Przystań
Drodzy rodzice

Ze względu na okoliczność rozprzestrzeniającego się koronawirusa
i w trosce o Państwa zdrowie
w tym roku rekrutacja odbędzie się za pomocą rekrutacji on-line.

Rekrutacja on-line rozpocznie się od 16 marca 2020 r. i będzie trwała 
do 30 kwietnia 2020 r.
(z możliwością przedłużenia)

Od 16 marca na naszej stronie http://przedszkola.ziemiakujawska.pl/  Przedszkole Bajeczna Przystań: Zakładka Aktualności  znajduje się formularz zgłoszeniowy
do pobrania, możecie go Państwo wypełnić i przesłać podpisany skan
lub wypełniony w WORD na adres email:

 bajeczna.przystan19@gmail.com
Wnioski mogą być wysłane również pocztą na adres:
Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”
ul. Piaskowa 4, Odolion
87-700 Aleksandrów Kujawski

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Dnia 30 stycznia 2020r. przy ul. Sienkiewicza 10 w Nieszawie, odbyło się w ramach projektu „ Aktywni Seniorzy w Nieszawie!” w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020,    w ramach Osi priorytetowej 09.00.00 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 09.03.02 Rozwój usług społecznych na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPKP.09.03.02-04-0077/18 podpisanej z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr umowy UM_WR.433.1.278.2019, spotkanie Klubu Seniora.

Uczestników spotkania przywitał Burmistrz Miasta Nieszawa Przemysław Jankowski oraz pracownicy MOPS w Nieszawie.

Zostały omówione m.in. zasady działania Klubu oraz godziny spotkań. Po części oficjalnej spotkania zaproszono wszystkich uczestników na słodki  poczęstunek.

84119120_177879520095337_5384962607687925760_n.jpg

Więcej zdjęć...

__________________________________________________________________________________________

RAPORT O STANIE OŚWIATY W GMINIE MIEJSKIEJ NIESZAWA
ZA ROK SZKOLNY 2018/2019

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

front.jpg

6 grudnia 2019 r. w Mikołajki w Nieszawie odbyło się uroczyste strojenie choinki.

Choinkę dekorowały dzieci z nieszawskich przedszkoli oraz szkoły. 
Burmistrz Miasta Nieszawa wręczył dzieciom paczki ze słodkimi upominkami. Spółdzielnia "Nieszawskie Smaki" przygotowała ciepłe napoje dla wszystkich.

Serdeczne podziękowania dla spółdzielni "Nieszawskie Smaki" za pomoc i przygotowanie ciepłych napojów.
__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieszawie informuje, że dnia 20 sierpnia 2019 roku odbył się rejs promem po rzece Wiśle dla dzieci z terenu miasta Nieszawa, w którym wzięło udział 70 dzieci wraz z opiekunami. Rejs został zorganizowany na przystani promowej w Nieszawie i rozpoczął się o godz. 10.20, następnie dzieci zostały zaproszone na grilla z kiełbaskami, pieczywem, napojami, słodyczami i lodami. Nie zabrakło również zabaw, gier oraz malowania twarzy. Środki na zorganizowanie rejsu zostały pozyskane od Związku Miast Nadwiślańskich w Toruniu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej składa szczególne podziękowania dla pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej w Nieszawie za pomoc w zorganizowaniu imprezy.

Zdjęcia z imprezy dostępne pod tym linkiem oraz po kliknieciu w banner.

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Muzeum Stanisława Noakowskiego

______________________________________________________________________________________________

WIŚLANA TRASA ROWEROWA

______________________________________________________________________________________________

Strona Parafii w Nieszawie

______________________________________________________________________________________________

Rozkład jazdy autobusów

pks-wloc.JPG

Odjazdy z przystanku Nieszawa (Pl. Jagiellończyka)

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Wyszukiwarka połączeń/zakup biletów Online e-podróżnik

Mapa Nieszawy z numeracją budynków


Wyświetl większą mapę

_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Ważne miejsca

____________________________________________

Chcesz na bieżąco otrzymywać ważne informacje, komunikaty i ostrzeżenia z Twojej okolicy ? Zapisz się do bezpłatnego serwisu SMS.

Jak dołączyć do serwisu ?
O serwisie SISMS

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych