87-730 Nieszawa
ul. 3-go Maja 2.
um.nieszawa@nieszawa.pl

tel: (054) 283 81 76,
tel: (054) 283 81 26,
fax: (054) 283 81 22

Godziny otwarcia:
poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00 

Dyżury Radnych w każdy wtorek od godz. 16.00 do 17.00. 

 

Pokój Nr 1

Referat Gospodarki Komunalnej  - tel. 883-639-489 

mgr Anna Zaręba-Chyb - Kierownik Referatu

lic. Piotr Wiśniewski - Zastępca Kierownika Referatu, budownictwo

mgr inż. Jakub Chmielewski - Inspektor ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa, i Gospodarki Opdpadami.

stanowiska nieurzędnicze

 

Pokój Nr 2

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Zaręba - Przewodniczący Rady Miejskiej
 

Pokój Nr 3
SEKRETARIAT i Obsługa Rady

Agata Smykowska 

 

Pokój Nr 4
Burmistrz Miasta Nieszawa

mgr inż. Przemysław Jankowski
 

Pokój Nr 5
Sekretarz, Kierownik USC

mgr Teresa Zwierzchowska 

 

Pokój Nr 6
Księgowość

lic. Grażyna Koźmińska - Inspektor d/s Księgowości i Płac


Pokój Nr 7

Skarbnik Miasta

mgr inż. Anna Komorowska 
 

Pokój Nr 8
Księgowość

Oliwia Wiśniewska - Referent ds. księgowości

mgr Emila Kejna Referent ds. Księgowości  

 

Pokój Nr 9

Ewa Jastrzębska - p.o. Główny Księgowy Zespołu Szkół i Biblioteki

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieszawie

 

mgr Emilia Wiśniewska - Kierownik

inż. Stenia Błaszczak - Starszy pracownik socjalny

mgr Marta Pułanecka - Pracownik socjalny

lic. Joanna Zimakowska - Pracownik socjalny

mgr Aneta Komorowska-Dudek - Asystent rodziny

Joanna Dróżyńska - Referent ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych

mgr Anna Kamińska - Inspektor ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych

Barbara Stalpińska - Główna księgowa