Pokój Nr 1
Referat Gospodarki Komunalnej

 • lic. Piotr Wiśniewski - Zastępca Kierownika, budownictwo
 • mgr inż. Jakub Chmielewski - Asystent Burmistrza ds. Środowiska
 • stanowiska nieurzędnicze

Pokój Nr 2
Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Agnieszka Ochocińska - Przewodnicząca Rady Miejskiej

Pokój Nr 3
SEKRETARIAT Obługa Rady

Agata Smykowska 

Pokój Nr 4
Burmistrz Miasta Nieszawa

mgr inż. Przemysław Jankowski
 

Pokój Nr 5
Sekretarz, Kierownik USC 

mgr Teresa Zwierzchowska 

Pokój Nr 6
Księgowość

lic. Grażyna Koźmińska - Inspektor d/s Księgowości i Płac

Pokój Nr 7
Skarbnik Miasta

mgr inż. Anna Komorowska 

Pokój Nr 8
Księgowość

 • Oliwia Wiśniewska - Referent ds. księgowości
 • lic. Anna Serocka - Referent ds. podatkowych i księgowości budżetowej
 • Ewa Jastrzębska - Referent ds. podatkowych i księgowości budżetowej - zastępstwo 

Pokój Nr 9
Kierownik Referatu Komunalnego, Zastępca Kierownika USC

mgr Anna Zaręba-Chyb 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ

 • mgr Emilia Wiśniewska -  Kierownik
 • lic. Joanna Zimakowska - Pracownik socjalny
 • lic. Malina Szelążek – Pracownik socjalny
 • lic. Marta Pułanecka – Pracownik Socjalny
 • mgr Anna Kamińska - Inspektor ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych
 • mgr Aneta Komorowska-Dudek - Asystent rodziny
 • Barbara Stalpińska - Główna księgowa        

Kasa wejście od Pl.K. Jagiellończyka
Iwona Prokop - Kasjer