Przeprawa promowa

* * *

Stan aktualny:   CZYNNA


Prom kursuje od 1 maja do 1 listopada (włącznie) - codziennie:

MAJ i PAŹDZIERNIK
OD CZERWCA DO WRZEŚNIA
- w poniedziałki: 11.00 - 18.00 
- od wtorku do soboty w godzinach 7:00 - 18:00,
- w niedziele i święta w godzinach 8:00 - 18:00.
- w poniedziałki: 11.00 - 19.00
- od wtorku do soboty w godzinach 7:00 - 19:00,
- w niedziele i święta w godzinach 8:00 - 19:00.

Godziny rejsów promu "NIESZAWA":

z lewego brzegu (Nieszawa)z prawego brzegu (Stare Rybitwy)
o każdej pełnej godzinie15 minut po każdej godzinie

Numer telefonu do obsługi promowej:

793 012 483


Informacje o aktualnym stanie poziomów wód Wisły: hydro.imgw.pl

 

Cennik

Opłaty są pobierane  na miejscu w formie gotówkowej oraz bezgotówkowej - karta płatnicza.

Stawki opłat za przeprawę promową przez rzekę Wisłę w ciągu drogi powiatowej
nr 2049C w miejscowości Nieszawa:

I. Przewóz pojazdów

Kat.Opis kategoriiStawka opłat
1.- Trójkołowe lub czterokołowe pojazdy samochodowe o masie własnej nieprzekraczającej 550kg
-motorowery, motocykle
8,00zł

3,00zł
2.- Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, z wyjątkiem autobusów
- oraz zespoły tych pojazdów
- pojazdy zaprzęgowe
10,00zł
3.- Autobusy o dwóch osiach
- ciągniki samochodowe bez naczep
12,00zł
4.- Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony
- autobusy o trzech i więcej osiach
- pojazdy członowe o całkowitej liczbie osi do pięciu
15,00zł
5.- Zespoły pojazdów składające się z samochodu ciężarowego
o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony
 i przyczepy albo z autobusy i przyczepy,
- oraz pojazdy członowe o całkowitej liczbie osi powyżej pięciu
- pojazdy specjalne
18,00zł

II. Przewóz osób, zwierząt i bagażu:

Kat.Opis kategoriiStawka opłat
1.Jedna osoba (pieszy lub rowerzysta)3,00zł
2.Dzieci do lat 71,00 zł
3.Jedno zwierzę (powyżej 20kg)3,00zł
4.Jedna sztuka bagażu, powyżej 20 kg5,00zł