Nieszawa
Przeprawa promowa

Nieszawska przeprawa promowa okiem kamery

 

Od wieków przeprawa łączyła jedną z głównych arterii drogowych. Był to stary trakt z Radziejowa przez Osięciny, wiodący przez Wisłę na wysokości Przypustu w pobliżu Nieszawy, łączący się poprzez przystań, z drogą do Lipna. Do wybuchu wojny w 1914 r. przeprawa przez Wisłę na Przypuście prowadzona była za pomocą drewnianych różnej wielkości promów lub zwykłych łodzi.
W dni targowe ruch był olbrzymi. Nieszawa wówczas była nadgranicznym miastem powiatowym, posiadającym komorę celną. By przyspieszyć przeprawę podczas jarmarków sprowadzano statki parowe z Włocławka.
Po odzyskaniu niepodległości w1918 roku warunki uległy zmianie. Siedzibę starostwa przeniesiono do Aleksandrowa Kujawskiego. Komora celna przestała istnieć. Przeprawy przez Wisłę zmalały.
W 1933 roku władze miasta zakupiły w Kierownictwie Budowy Mostu Drogowego na Wiśle w Toruniu prom transportowy, metalowy i łódź motorową. Przy pomocy tego sprzętu uruchomiono 20 sierpnia 1933 roku po raz pierwszy przewóz motorowy, nazwany imieniem wojewody warszawskiego Stanisława Twardo. [Prom "Wojewoda Twardo"]

Sam wojewoda warszawski był obecny na otwarciu. Początkowo prom kursował na starym miejscu naprzeciw starego traktu do Lipna, ale po pewnym czasie postanowiono zbliżyć przystań promową do śródmieścia Nieszawy do wylotu ul. Mickiewicza, gdzie jest do dzisiaj.
Po II wojnie światowej stary już wówczas prom nie nadawał się do dalszej eksploatacji i sprzedany został na złom. W zamian Nieszawa otrzymywała corocznie od 1956 roku, na sezon nawigacyjny, statek - prom "Wodnik" należący do Żeglugi Rzecznej, przystosowany do przewozu większej ilości pojazdów i osób. Pływał do 1970 roku i trwało zapisał się w pamięci starszych nieszawian. Od 1970 roku zaczął pływać nieduży prom o prostej konstrukcji z przymocowaną do boku motorówką, zastępowaną później innymi jednostkami napędowymi. Obecny prom jest jedyną tego typu jednostką pływającą w Polsce. Został zbudowany jako prototyp w Sandomierzu. Ta oryginalna konstrukcja o napędzie boczno-kołowym, jak parowce na Missisipi, pływa już jedenaście lat i służąc jako środek transportu jest także wielką atrakcją turystyczną.
Początek kursu z lewego brzegu o pełnej godzinie, z prawego 15 minut po pełnej godzinie. W przypadku niskiego poziomu wody Wisły, do cumowania na prawym brzegu rzeki, wykorzystywana jest druga przystań, położona poniżej głównej o ok. 300 m.

W sezonie prom kursuje codziennie:

poniedziałek - sobota : od 8.00 do 18.00.

niedziele : od 8.00 do 18.00

(W przypadku większej liczby chętnych do przeprawy promowej kursy będą odbywać się w miarę potrzeb)

Aktualne informacje na temat kursowania tej jednostki można uzyskać bezpośrednio od obsługi promu, pod numerem tel. kom.: 660 217 198.

Cennik przeprawy promowej ustalony przez wydzierżawiającego 

I. Przewóz pojazdów:

Kat.

Opis kategorii

Stawka opłat

1.

- trójkołowe lub czterokołowe pojazdy samochodowe o masie własnej nie przekraczającej 550 kg,

- motorowery, motocykle

10 zł

 

5 zł

2.

- pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, z wyjątkiem autobusów,

- pojazdy zaprzęgowe, przyczepy kampingowe

10 zł

 

10 zł

3.

- autobusy o dwóch osiach,

- ciągniki samochodowe bez naczep

40 zł

4.

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony,

- autobusy o trzech i więcej osiach,

- pojazdy członowe o całkowitej liczbie osi do pięciu

40 zł

5.

- zespoły pojazdów składające się z samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony i przyczepy albo z autobusu i przyczepy,

- oraz pojazdy członowe o całkowitej liczbie osi powyżej pięciu,

- pojazdy specjalne

40 zł

 

II.               Przewóz osób, zwierząt, bagażu:

1.

Jedna osoba

2 zł

2.

Jedno zwierzę (powyżej 20 kg)

5 zł

3.

Jedna sztuka bagażu (powyżej 20 kg)

5 zł

4.

Rower (1 szt.)

2 zł

5.

Pasażer samochodowy

1 zł

 

DZIECI DO LAT 7 BEZPŁATNY PRZEWÓZ