_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________

_________________________________________________________________

Aktualności

    
W dniu 12.10.2018r (piątek) kasa Urzędu Miasta Nieszawa będzie nieczynna z powodu przeprowadzenia prac konserwatorskich związanych ze zmianą systemu bankowego.

Za utrudnienia przepraszamy.
 
 

DZIEŃ PAPIESKI
W NIESZAWIE 


jp2_31.jpg

W dniu 14 października będziemy obchodzić Dzień Papieski w Nieszawie. Przypominamy, że św. Jan Paweł II jest honorowym obywatelem naszego miasta.

Dzień Papieski to święto obchodzone w niedzielę przed 16 października dla uhonorowania Jana Pawła II. Data święta jest nieprzypadkowa – 16 października to dzień wyboru Karola Wojtyły na Głowę Kościoła. W ten sposób chciano podziękować papieżowi za jego poświęcenie, oddanie i miłość.

Dzień Papieski powstał w 2001 roku z inicjatywy Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Każdego roku Dzień Papieski ma inną tematykę, jednak ich zakres jest niezmienny i dotyczy kwestii intelektualnych (organizowane są spotkania poświęcone nauczaniu Jana Pawła II), duchowych, czyli modlitw w intencji Ojca Świętego, artystycznych (wydarzenia kulturalne) oraz charytatywnych (zbierane są środki na stypendia dla uzdolnionych dzieci pochodzących z niezamożnych rodzin).

Dzień Papieski jest także okazją do wspomnienia postaci Jana Pawła II oraz refleksji nad jego przesłaniami, które nigdy nie tracą na ważności. Szczególnym odznaczeniem papieża-Polaka jest ustanowiony w 2005 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Dzień Papieża Jana Pawła II i obchodzony 16 października.

 

__________________________________________________________________

Nasadzenia zieleni
na nabrzeżu wiślanym.

DSC09986-2.jpg

 

Dnia 26 września 2018r. rozpoczęto realizację dwóch projektów współfinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pn.: „Zabiegi pielęgnacyjne oraz agrotechniczne mające na celu wprowadzenie zieleni w mieście Nieszawa oraz wprowadzenie zadrzewień (drzew i krzewów)’’ oraz „Pielęgnacja zadrzewień (drzew i krzewów) na terenie obszaru zabytkowego - Historycznego założenia urbanistycznego Miasta Nieszawa, nr rejestru A/1472”. 
Celem projektów jest upiększenie krajobrazu nadwiślańskiego poprzez zagospodarowanie skarp i tarasów widokowych oraz klombów roślinnością, uzupełnienia wypadów w istniejącym żywopłocie oraz wycinka uschniętych drzew wraz z nasadzeniem gatunków rodzimych. 
Prace potrwają ok. 2 tygodnie, za utrudnienia w poruszaniu się chodnikiem wzdłuż ul. Bulwary 500-lecia przepraszamy.
 

DSC09993-2.jpg

__________________________________________________________________

DSCF5383.JPG

OGŁOSZENIE

o konferencji z udziałem przedstawiciela Ministerstwa Środowiska pt. "Czyste Powietrze"

Konferencja ta odbędzie się 9 października 2018 roku
w budynku gimnazjum przy ul. Zjazd 5 o godzinie 18:00

Osobą kontaktową w tej sprawie jest Jakub Chmielewski
z Urzędu Miasta w Nieszawie.

Więcej o projekcie przeczytacie Państwo pod tym linkiem: Ministerstwo Środowiska.

_________________________________________________________________

UWAGA ROLNICY !

167096_img_53.png

Termin składania wniosków do ARiMR o udzielenie pomocy dla gospodarstw rolnych, w których wystąpiły straty spowodowane wystąpieniem suszy został przedłużony do dnia 31.10.2018r.

Jednocześnie informujemy, że uprawy ziemniaków i buraków cukrowych zostały włączone do upraw zagrożonych suszą. 
W związku z powyższym należy niezwłocznie składać wnioski do gminy o oszacowanie strat w tych uprawach. 
 

__________________________________________________________________

LOGO-KRUS-m.jpg

Kontynuacja grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci rolników

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informują, że  - w ramach ochrony życia i zdrowia dzieci zamieszkujących tereny wiejskie – podjęta została decyzja o kontynuacji grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci rolników, realizowanego przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.
Dotychczasowe działania związane z taką formą ubezpieczenia dzieci spotkały się z dużym zainteresowaniem i bardzo dobrym przyjęciem wśród rolników, tak więc ich kontynuowanie jest odpowiedzią na potrzebę środowiska rolniczego. 
Dzięki działaniom prewencyjnym podejmowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz coraz bardziej powszechnemu przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w pracy rolniczej - ryzyko wypadków i ich liczba maleje. Niemniej jednak dzieci rolników, które pozostają w otoczeniu ich pracy narażone są na zwiększone ryzyko wypadków i wymagają szczególnej ochrony ubezpieczeniowej. 
Umowa ubezpieczenia będzie obowiązywała w okresie od 14.10.2018 r. do 13.10.2019 r. i jest finansowana w 100% przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Ubezpieczenie obejmuje wszystkie dzieci do lat 16, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega w pełnym zakresie ubezpieczeniu społecznym rolników. 
Szczegółowe informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia, wysokości świadczeń oraz dane teleadresowe do zgłaszania szkód dostępne będą na stronach internetowych: www.krus.gov.pl i www.fsusr.gov.pl, bezpośrednio w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych KRUS oraz pod numerem telefonu: 22 745 13 40 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00). 
Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy
 

_________________________________________________________________

Uwaga !
Zmiana godzin pracy kasy Urzędu Miasta
Informujemy, że od dnia 10 września 2018 roku ulegną zmianie godziny pracy kasy urzędu.
Kasa będzie czynna:

Poniedziałki, środy, czwartki, piątki – godz. 900 - 1330

Wtorki – 900-1630

__________________________________________________________________

Ogłoszenie.
Miejska Biblioteka Publiczna w Nieszawie
zawiadamia, że od dnia 10 września 2018r.
placówka będzie otwarta w poniższych godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa, piątek – 1400 – 1800 
czwartek – nieczynne (prace wewnętrzne).

_______________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Muzeum Stanisława Noakowskiego

__________________________________________________________________

Strona Parafii w Nieszawie

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

_______________________________________________________________________________________________


Nieszawa to miasto o ciekawej i złożonej historii. Położone w pradolinie Wisły, na krańcach Kujaw w połowie drogi między Włocławkiem i Toruniem jest już trzecim miejscem lokacji miasta.

_______________________________________________________________________________________________

Informacje, Komunikaty, Obwieszczenia

Fot. Gazeta Pomorska - www.pomorska.pl

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w NIESZAWIE
ul. 3 MAJA 2
                                                       INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieszawie informuje, że od dnia 1 października 2018r. uległy zmianie kryteria dochodowe uprawniające do korzystania 
z pomocy w formie gorącego posiłku w szkole oraz Spółdzielni Socjalnej w ramach Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, 
które przedstawiają się następująco:
                         
                         Liczba osób w rodzinie                                      Kryteria dochodowe
                                     1 osoba                                                            1.051,50 zł
                                     2 osoby                                                           1.584,00 zł
                                     3 osoby                                                           2.376,00 zł
                                     4 osoby                                                           3.168,00 zł
                                     5 osób                                                             3.960,00 zł
                                     6 osób                                                             4.752,00 zł
                                     7 osób                                                             5.544,00 zł                                                                                                                                   

Wszystkie osoby zainteresowane udzieleniem pomocy i spełniające kryteria prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nieszawie osobiście lub telefonicznie : 54 283 80 31

Kierownik MOPS
w Nieszawie
Emilia Wiśniewska

_______________________________________________________________________________________________

zus-plakat-wrzesien.JPGZUS zaprasza do projektu  „Lekcje z ZUS” – warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych

To już piąta edycja programu edukacyjnego „Lekcje z ZUS” skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Dotychczas dzięki projektowi „Lekcje z ZUS” swoją wiedzę poszerzyło blisko 160 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. W ubiegłym roku w województwie kujawsko-pomorskim 
w lekcjach udział wzięło 4500 uczniów z 88 szkół. 

Wszystkich pedagogów zapraszamy do udziału w projekcie „Lekcje z ZUS”. Projekt objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. We współpracy 
z metodykiem nauczania przygotowaliśmy scenariusze czterech lekcji o ubezpieczeniach społecznych: 
1.    Świadomy zawsze ubezpieczony, 
2.    Płacisz i masz, czyli co Ci się należy, gdy płacisz składki, 
3.    Emerytura – twoja przyszłość w Twoich rękach 
4.    oraz e-ZUS, czyli firma pod ręką.

Podczas lekcji uczniowie poznają: co to jest ZUS, co to są ubezpieczenia społeczne, dlaczego warto być ubezpieczonym i na jakie świadczenia można liczyć, gdy płaci się składki - mówi Joanna Karsznia, koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji w ZUS Oddział w Bydgoszczy. Młodzież zdobywa także praktyczną wiedzę np. jak zgłosić się do ubezpieczeń, gdy założą własną firmę, jak zgłosić pracowników czy rozliczyć składki za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS – dodaje Bożena Wankiewicz, koordynator 
ds. komunikacji społecznej i edukacji w ZUS Oddział w Toruniu.

Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”
Uczniowie, którzy wzięli udział w Lekcjach z ZUS mogą zmierzyć się z innymi w olimpiadzie 
„Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.  Laureaci Olimpiady otrzymują atrakcyjne nagrody, m.in.: laptopy, tablety, czytniki e-booków, a przede wszystkim indeksy i punkty w rekrutacji na uczelnie, 
z którymi ZUS zawarł porozumienia o współpracy. 

Nauczyciele, którzy chcą wziąć udział w Lekcjach z ZUS oraz zgłosić szkołę do olimpiady mogą liczyć na wsparcie koordynatora ds. komunikacji społecznej i edukacji, który pomoże przeprowadzić lekcje 
o ubezpieczeniach społecznych. To do niego zgłasza się szkołę, która chce wziąć udział 
w olimpiadzie.  W Oddziale ZUS w Bydgoszczy należy kontaktować się z Panią Joanną Karsznią pod 
nr. tel. 502 007 721, e-mail joanna.karsznia@zus.pl, a w Oddziale ZUS w Toruniu z Panią Bożeną Wankiewicz pod nr tel. 502 007 756, e-mail wankiewiczb@zus.pl.  Szkoły mogą zgłaszać chęć udziału w olimpiadzie do 
14 listopada 2018r. Więcej informacji o projekcie na stronie www.zus.pl w zakładce Edukacja z ZUS. 

 
Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego


_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

12 lipca w ramach cyklu audycji "Wakacyjny PIKnik" Nasze Miasto odwiedziło Polskie Radio Pik. Fotorelację z tego wydarzenia oraz wywiady z ludźmi związanymi z Nieszawą można posłuchać klikając w zdjęcie.

______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Wystawa Morska w Muzeum Stanisława Noakowskiego

_______________________________________________________________________________________________

WP_20170327_17_01_20_Rich.jpgGodziny rejsów, cennik, nr tel.,

 informacje o promie "NIESZAWA":

______________________________________________________________________________________________

WIŚLANA TRASA ROWEROWA

______________________________________________________________________________________________

Chcesz na bieżąco otrzymywać ważne informacje, komunikaty i ostrzeżenia z Twojej okolicy ? Zapisz się do bezpłatnego serwisu SMS.

Jak dołączyć do serwisu ?
O serwisie SISMS

____________________________________________

Przejdź na stronę projektu...

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

___________________________________________

____________________________________________


Rozkład jazdy i połączenia PKS, PKP, BUS, Arriva, PR
 


Odjazdy z przystanku
Nieszawa - Pl. Jagiellończyka.

____________________________________________

____________________________________________

Mapa Nieszawy z numeracją budynków


Wyświetl większą mapę

____________________________________________

Ważne miejsca