RODO

KLAUZULE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO Z ART 13 RODO.
 
 

 

KLAUZULE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z USTAWĄ Z DNIA 28 LISTOPADA 2014 R. PRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO I USTAWĄ Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2008 R. O ZMIANIE IMIENIA I NAZWISKA

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z USTAWĄ Z NIA 6 SIERPNIA 2010 R. O DOWODACH OSOBISTYCH

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z USTAWĄ Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2010 R. O EWIDENCJI LUDNOŚCI

Urząd Miasta Nieszawa informuje, że zgodnie przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) od dnia 25 maja 2018 roku Burmistrz Miasta powołał Panią Małgorzatę Sapalską na stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach RODO można się kontaktować z Panią Inspektor wysyłając e-mail na adres malgorzata.sapalska@cbi24.pl lub inspektor@cbi24.pl